ការងារឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម

ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនសំរាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម •ការចាក់ពុម្ពលោហៈការដំដែក•ការសិតដែកការច្នៃដោយម៉ាស៊ីន•ការលាបថ្នាំការងារជាងដែក•ការងារបន្ទះដែករោងចក្រ •ការក្រូមេការងារសម្រេច  •ការត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន  •ការថែទាំម៉ាស៊ីន   •ការងារវេចខ្ចប់លក្ខណៈឧស្សាហកម្ម                  •ការផ្គុំឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច  •ការផ្គុំឧបករណ៍អគ្គិសនី   •ការផលិតបន្ទះសៀគ្វីពុម្ព    •ការចាក់ពុម្ពប្លាស្ទិច •ការច្នៃដោយគាបលោហៈធាតុនិងកាងាររផ្សារ 2,167 Views

ការងារវេចខ្ចប់ចំណីអាហារ

រើសផ្នែកចំណីអាហារ ៖​ ទាំងពីរភេទ ទទួលប្រាក់ខែបាន ចន្លោះ ១៩០០០០ ទៅ ២៤០០០០យេន ទីតាំងការងារនៅខេត្ត គូម៉ាម៉ូតុ (KUMAMOTO) ប្រាក់ម៉ោងទទួលបាន ៩២០យ៉េន/ម៉ោង មានថែមម៉ោងច្រើន ក្នុង១ខែថែមម៉ោងបាន ៣២ម៉ោង ផ្ទះនៅ ទឹក ភ្លើង ហ្គាស តម្លៃធូរ។ 2,147 Views