ការងារឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម

ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនសំរាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម •ការចាក់ពុម្ពលោហៈការដំដែក•ការសិតដែកការច្នៃដោយម៉ាស៊ីន•ការលាបថ្នាំការងារជាងដែក•ការងារបន្ទះដែករោងចក្រ •ការក្រូមេការងារសម្រេច  •ការត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន  •ការថែទាំម៉ាស៊ីន   •ការងារវេចខ្ចប់លក្ខណៈឧស្សាហកម្ម         …

Read more

ការងារបោសសំអាតអាគារ

ការងារជូតលាងសំអាតផ្ទៃអាគារទាំងមូលជាទូទៅត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើជាប្រចាំទាំងផ្ទៃខាងក្នុងនិងផ្ទៃខាងក្រៅនៃអាគារស្នាក់នៅ រឺ ការិយាល័យខុនដូ អាគារពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងសំខាន់ទូទាំងប្រតេសជប៉ុន។ 2,207 Views

Read more

សេវាកម្មគាំពារមើលថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់

ការមើលថែទាំ ដោយន័យជាទូទៅគឺជាសេវាកម្មគាំពារក្នុងការមើលថែទាំផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាដើម(ការជួយក្នុងសកម្មភាពការងូតទឹក​ ស្លៀកពាក់ ជួយរៀចំអាហារ និង ជួយក្នុងកំឡុងពេលបន្ទោបង់ ស្របតាមស្ថានភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់) ហើយក្រៅពីនេះគឺការងារគាំពារជាប់មកជាមួយ(ការអនុវត្តកម្មវិធីកំសាន្ត ការជួយដល់ការហ្វឹកហាត់មុខងារជាដើម) (សំគាល់)…

Read more

ការងារសំណង់នៅប្រទេសជប៉ុន

ការងារសំណង់មានដូចជា -ការងារពុម្ព -ការងារបូក/ការងារថ្នាំ-ការងារបាញ់បេតុង -ការងារដាក់លូក្រោមដី -ការងារម៉ាស៊ីនសំណង់ -ការងារដី -ការងារប្រក់ដំបូល-ការងារទូរគមនាគមន៍ -ការងារសរសៃដែក -ការងារតសរសៃដែក -ការងារបញ្ចប់ផ្នែកខាងក្នុង/ការបិទផ្ទៃលើ៊៊/ការងារពិដាន…

Read more

ការងារកសិកម្មនៅប្រទេសជប៉ុន

ការងារកសិកម្មផ្នែកដាំដុះទូទៅ(ការគ្រប់គ្រងការដាំដុះ ការប្រមូល ប្រគល់ទំនិញនិងបែងចែកកសិផលជាដើម) កសិកម្មផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វទូទៅ(ការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹម ការប្រមូល ប្រគល់ទំនិញនិងបែងចែកទំនិញជាដើម) 2,222 Views

Read more